Changed lives through Ang Dating Daan Broadcast featured in a 3-Day Thanksgiving

Apalit, Pampanga Philippines.   Statements of those whose lives have changed with the preaching of Bro. Eli Soriano were one of the highlights of 3-day International Thanksgiving observed by Members Church of God International (MCGI) recently. The event had commenced with the singing of the whole congregation in different languages. The second quarter of 2014 had produced a total of 5,372 souls which eyes were opened to the teachings of God in the Bible because of the program of Bro. Eli Soriano’s  Ang Dating Daan.  

 

newly

 

Some of the newly baptized brethren made their way through the stage to testify what made them decide to join the Church of God to refute those people who bring them down. Here are some of their testimonies:

 

gay

“… tumimo po sa puso ko yung aral na walang labis, walang kulang… kaya maraming maraming salamat ho sa Dios na ipinakita po Niya ito sa akin sapagkat matagal ko ng hinahanap po ito na sa dati ko pong inaanibang relihiyon na Katoliko, na, may mga bagay na nababasa ako na nasusulat sa Banal na Kasulatan na hindi naman po naaayon sa aking kinakaaniban noon at napakita po ito sa akin ng kapatid na Eli, kaya maraming maraming maraming salamat po.”

 

nb2

“Nang kalaunan, ewan ko kung napanood ko sa untv, pero matagal ko ng pinapanood yun, mga 2006 pa. Nung mapanood ko sa TV, indoctrination. Sabi ko, ano kaya yun … subukan ko. Napakalayo ng lokal sa amin, biniyahe ko lang ng gabi para lang mapuntahan kung ano talaga yun. Nasumpungan ko, sabi ko, eto na yung hinahanap ko! Salamat sa Dios po na nasumpungan ko po ang totoong iglesia ng Dios po. “

 

testimony1

“Umanib po ako sa Church of God International dahil dito ko lang po nakita at dito lang natin makikita ang tunay na doktrina, ang tunay na aral ng Dios at dito lang natin makakamtan ang kaligtasan sa tulong ng Panginoon”

new

 “Nagpapasalamat po ako sa Church of God dahil po kay Bro. Eli, natanggal po ang mga bisyo ko – sa mga pag-iinom, pagbi-beer house. Dahil po sa pangaral ni Bro. Eli, nagbago po ako ngayon. Salamat po.”

 

testimony0

“Nagpapasalamat po ako sa Dios dahil po dito ako sa tunay na iglesia napadpad.”

 

new2

“… hindi po ako nagdalawang-isip, kaming mag-asawa na mismo ang kusang pumupunta para magsuri at magpadoktrina kasi ho sa 42 taon ko na pamumuhay sa mundo, gusto ko ho sana sa darating pa, kung loloobin po ng Panginoon, sa Kanya ko pa maibigay ang buhay ko. Alam ko na ito ang pinakamagandang maipamana ko sa mga anak ko kasi ho ang mga magulang ko, ang mga lolo at lola ko, hindi nila ako tinuruan kung paano ang itinuturo sa amin ni kapatid na Soriano.

 

“Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink: but I trust to come unto you, and speak face to face, that our joy may be full.” — 2 John 1:12 (KJV)

Through these words from the Bible, the essence of brotherhood among brethren is to see them face to face to see for oneself if the other needs help. Being concern saying with the mouth is a good thing but to see them personally and giving a hand means a lot.

 

 

Bro. Daniel Razon mingles with the brethren and guests
Bro. Daniel Razon mingles with the brethren and guests

 

 

Bro. Daniel Razon personally asking questions to brethren
Bro. Daniel Razon personally asking questions to brethren

 

pnk 003

 

Caring for the elderly had extended through the First day of the international thanksgiving of the Members church of God international by caring for the elderly gays. Coinciding with the celebration “Caring for the Elderly” and UNTV’s 10th year anniversary the giving of their new home for the special elderly located at Novaliches. This is also supported by UNTV and Happy Christians.

 

According to Mr. Robbi Lolin, PRO, Happy Christians, they would be conducting livelihood programs, and Mr. Larry Espinosa, President, Happy Christians, everything is possible through the help of God that they have done the project through Bro. Eli and Bro. Daniel’s teachings coming from the Bible  to help the needy .

To God be the Glory!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s